• Image Alt

  Над 20 години опит в
  комплексното извършване на
  пробивно-взривни
  работи

  Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015.
  Декларация на ръководството по ИСУ можете да видите тук.
  Дружеството е член на Българската минно-геоложка камара и Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.
  Sertification ISO_9001

  За нас

  Експлозивпрогрес - ГТМ ЕООД е компания с над 20-годишна история и опит в консултантските услуги, проектирането и извършването на пробивно-взривни работи.
  • Експлозивпрогрес-ГТМ развива и търговска дейност, която включва продажба на взривни вещества и средства за взривяване.
  • Дружеството е изключителен дистрибутор за България на произвежданите във взривна фабрика "Елаците" водоустойчиви емулсионни взривни вещества.
  • Екипът на компанията е съставен от висококвалифицирани и опитни минни инженери с проектантска правоспособност първа степен.
  Workers executing drilling and blasting operations

  Услуги

  Дружеството работи със съвременна апаратура и програмни продукти на водещи световни фирми, сред които сеизмографи на Instantel, Канада, и Nomis, САЩ, уреди за измерване на скорост на детонация на MREL, Канада, GPS-и Trimble и софтуер за зърнометрия Wipware, Канада.
  Drill and blast operations

  Извършване на пробивно-взривни работи

  Проектиране, изпълнение и осигуряване на необходимите разрешителни. По задание на клиента дружеството извършва: пробивно-взривни работи на кариери, за прокарване на пътища, пътни участъци, автомагистрали, строителни площадки, специални взривни работи и други.
  Monitoring of drill and blast operations

  Мониторинг на пробивно-взривни работи

  Мониторингът включва: оценка на взривосеизмично въздействие от провеждането на взривни работи и оценка на зърнометричната характеристика на взривена скална маса. Дружеството извършва и целогодишна взривосеизмична охрана на обекти.
  Equipment for measuring detonation velocity of explosives

  Измерване скорост на детонация

  Измерване на скороста на детонация на взривни вещества в реални производствени условия.

  Продукти

  Cartridged water resistant emulsion explosives
  Експрозивпрогрес-ГТМ ЕООД е изключителен дистрибутор на произвежданите от взривна фабрика „Елаците“ патронирани водоустойчиви емулсионни взривни вещества,  които имат CE маркировка, позволяваща предлагането им на международния пазар.

  Взривно вещество с търговска марка „Елацит 710“

  Патронирано водоустойчиво взривно вещество, чувствително към капсул детонатор, с диаметри – ф 28, ф 32, ф 36, ф 50, ф 65,  ф 90 и дължина на монопатрона – от 300 мм до 1000 мм.

  Взривно вещество с търговска марка „Елацит 1100“

  Патронирани водоустойчиви взривни вещества, които се инициират чрез междинен детонатор с диаметри – ф 100 мм, ф 120 мм и ф 130 мм.

  Взривно вещество с търговска марка „АНФО-Е“

  Амониево-селитрено взривно вещество с добавка дизелово гориво.

  Контакти

   

  Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД

  София 1588, район „Искър“
  ул. „Околовръстен път“ № 459 
  Многофункционален комплекс ProAuto

   

  инж. Иво Маринов
  Управител

  тел:     
  (02) 9026520
  ел.поща: office@explosiveprogress.eu